Czym jest V-System?

Czym jest V-System?

Vedant System to integralne narzędzie budowania osobistego dobrostanu (zdrowie, sylwetka, relacje, kariera). Jest owocem 20 lat doświadczeń w pracy w obszarze terapii, psychodietetyki, pedagogiki i sportu. Swoista komunia zachodniej wiedzy akademickiej, z naukami i filozofią Wschodu. Powstał jako efekt wglądu w wyniku długich praktyk w buddyjskich klasztorach poprzedzonych głębokim życiowym kryzysem. Jest Twoją codzienną praktyką….