Czym jest V-System?

Vedant System to integralne narzędzie budowania osobistego dobrostanu (zdrowie, sylwetka, relacje, kariera). Jest owocem 20 lat doświadczeń w pracy w obszarze terapii, psychodietetyki, pedagogiki i sportu. Swoista komunia zachodniej wiedzy akademickiej, z naukami i filozofią Wschodu. Powstał jako efekt wglądu w wyniku długich praktyk w buddyjskich klasztorach poprzedzonych głębokim życiowym kryzysem.

Jest Twoją codzienną praktyką.

Działamy – nie spekulujemy!

V-System tworzymy pod niepowtarzalność każdego człowieka, który ma w sobie gotowość na przebudowę swojego życia na wielu płaszczyznach. Zgłasza nam, że aktualny stan zdrowia, relacji i ogólna kondycja egzystencjalna jest już nie do zniesienia. Coś się skończyło, wypaliło, zepsuło. Ciało niedomaga, a uroda i piękno jest już tylko wspomnieniem w codziennym kieracie. Uświadomione zagubienie, cierpienie i lęk stanowią niezbędny impuls. Współpraca jest ścisła i polega na precyzyjnym prowadzeniu równolegle przez wszystkie wymiary ludzkiej aktywności, aby uzyskać trwały efekt i wyprowadzić na nowy poziom satysfakcji i wyzwań.

V-System rozpoczyna wieloaspektowa diagnoza kondycji egzystencjalnej, stanu organizmu i subiektywnego pejzażu umysłu klienta. Ustalamy, co ułatwia, a co ogranicza osiągnięcie stanu dynamicznej równowagi „Vedant”. Ten walor, połączony z indywidualnym prowadzeniem w obszarze optymalnego dostosowania pierwiastków męskich i żeńskich, decyduje o jego skuteczności i uniwersalności. Współpraca w ramach systemu wydobywa potencjały genetyczne człowieka, a szybkie efekty stymulują motywacyjnie. Chce się wstać wcześniej i zaczynać dzień z nową energią w jasno wyznaczonym kierunku. Wpływ na trwałą zmianę w zakresie ciała, umysłu i relacji interspersonalnych, zawdzięczamy idei podejścia integralnego (ciało w ruchu, umysł, duch, indywidualizm, kultura, związki).

Proces zaczynamy od wzmocnienia fundamentu somatycznego. Kombinacja naprzemiennych mikrocyklów rewitalizacji i detoxu, to pierwszy poziom systemu. Trwa do trzech miesięcy. Wszystko dla estetyki i mocy ciała jako pojazdu dla intelektu, umysłu i duszy.

Twoje samopoczucie i stanowi dla nas szczególne wyzwanie. Proste formy ruchu i precyzyjnie dobrane żywienie, budują nowego ciebie na poziomie fizycznym. Mamy w tym zakresie spore doświadczenie i wiedzę, jak przechytrzyć opór, lenistwo, czy genetyczne racjonalizacje.

Jeżeli twoje potrzeby zbiegną się z otwartym umysłem i zaufaniem, szybko doświadczysz zadowalających zmian:

· zanikają bóle

· zwiększa się ruchomość ciała

· wracasz do fizjologicznej masy

· czujesz przypływ energii i odwagi

· spokój

· wyodrębniasz z cele z wcześniejszego chaosu

· rośnie poczucie własnej wartości.

· „zaczyna się powoli układać”

Jeżeli nie przerwiesz progresu wystraszony nowymi zasobami i możliwościami, jako efektu integracji ciemnych obszarów psyche i traum przeszłości z zaleceniami systemu, to kolejne miesiące drugiego etapu nakierowane są na integrację ciała z umysłem. Możesz tu liczyć na spektakularne efekty:

· Poprawa zdolności kognitywnych

· poszerzenie zasobu przydatnej wiedzy, klarowności i selekcji myślenia

· Większy spokój, osadzenie w rzeczywistości

· odporność psychiczna na codzienne sytuacje stresowe

· spotaniczne wyzwolenie cech przywódczych i wprowadzenie ich w życie

· zdolność kreacji, powrót pasji, nadmiar psychiczny i potencjalnie finansowy.

Integrowanie ciała i umysłu (motoryka, ekspresja, intelekt) budzi intuicję. Stanowi pierwszą bramę do poziomu transpersonalnego w „Teraz”. Przekraczamy granicę konwencjonalnego umysłu, zasadzonego na systemach wartości i modeli życia dostępnych z poziomu świadomości przeciętnego przedstawiciela tej grupy. Tutaj też zazwyczaj kończy się współpraca. Klient osiąga sukces definiowany kategoriami zachodniej kultury. Bezpieczeństwo, stabilizacja, dobry status materialny, poczucie sensu, przynależności i spełnione relacje. Niezwykle rzadko zdarzają się jednostki, które chcą zrealizować przeczucie, że jest coś więcej. Szukają metod, by odpowiedzieć na subtelne wołanie z poziomu Ducha. Śmiałkowie z biletem w jedną stronę. To takich Artystów Życia gościmy na trzecim poziomie systemu. W zależności od stopnia otwartości umysłu, gotowość, by rozpuszczać indywidualne ego i na lekko wejść na drogę rzadziej wędrowaną, poprzedzona jest dobrze wykonaną pracą na niższych poziomach. Przekroczenie oznacza wchłonięcie poziomu niższego przez wyższy. Nic nie jest odrzucane. Transformacja jest bezwysiłkowa dzięki praktykowaniu rozluźnienia, współczucia, minimalizmu. Nie ma tu gotowych rozwiązań, kończą się iluzje a zamiast odpowiedzi znikają pytania. Droga Zen – niepowtarzalny i szczególnie pouczający przykład drogi wyzwolenia,  jest bodaj najcenniejszym darem Azji dla reszty świata. Tantra, Dzogczen i inne nauki Wschodu w przystępnej formie. Osiąga się bez osiągania:

· poczucie jedności z obiektami z zachowaniem własnej integralności

· mądrą troskę i współczucie · świadmość swiatocentryczną

· głębokie rozumienie rzeczywistości

· gotowość na zmiany i lekkość bycia

· poczucie spełnienia – zgodność z planem duszy

· koniec utożsamiania się z ciałem.

V system jest żywym tworem ewoluującym wraz z twoją poszerzającą się świadomością. Uczy się ciebie i wspiera do momentu, kiedy uznasz, że chcesz się zatrzymać, odpocząć, sprawdzić się życiu. Otrzymane narzędzia, uniwersalna wiedza i sprawne zdrowe Ciało to najlepsze wyposażenie na dalsze lata. Uzyskujesz coś wyjątkowego; poczucie, że zawsze sobie poradzisz, wywołasz szacunek i sympatię, ponieważ wszędzie czujesz się swobodnie, lekko. Jesteś w swoim wewnętrznym Domu.

Gospodarz powrócił już na zawsze!

Udostępnij post